Poetica

Begrebet poetica stammer fra det græske begreb poeisis og betyder processen at skabe. Vi kender begrebet fra Aristoteles, der lavede det lille værk, som på dansk hedder ‘Om Poetik‘. Det er et værk, der handler om overskridelse og gennemskridelse, om kathartisk renselse og det skønne og det hæslige. Siden Poetica handler om det samme!

butterfly